Zarabianie w internecie na Surfbarach

Zarabianie w internecie.Surfbary.SmartBarre.EcBarre

SmartBarre: Użytkowanie

a) Obsługa programu

SmartBarre jest bardzo intuicyjnym programem w obsłudze. Składa się z dwóch części: paska menu (po lewej) i reklamy (po prawej).
Klikając lewym przyciskiem myszki na napisie MENU, można przenieść program w dowolne miejsce na ekranie.
Jest to bardzo wygodnia opcja i często niedostępna w innych surfbarach. Jak nie trudno zauważyć, pasek MENU jest animowany. Wypełnia się on kolorem pomarańczowym, gdy dojdzie do końca to zmieni się reklama.
Reklama zmienia się co 45 sekund.

b) Opis Menu

Menu SurfBara jest malutkie i bardzo przyjazne. Uruchamia się go klikając prawy przyciskiem myszy na pasku MENU.

W MENU znajduję się 7 opcji:
  • Aller sur le site - Otwiera stronę główną SmartBarre
  • Opacite - Można wybrać tutaj poziom przeźroczystości SurfBara. Jest to dosyć wielkie udogodnienie.
  • Deplacer la barre - Tutaj klikamy jeśli chcemy przenieść nasz surfbar.
  • Mes points - Program sprawdza ile mamy punktów na koncie i je wyświetla.
  • Forum - Otwiera forum SmartBarre.
  • Déconnexion - Wyloguj się.
  • Quitter - Zamyka SurfBara.